รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ค. 2566

| 224 view
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  เป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน โดยในส่วนของผู้แทนเยาวชนไทย ได้แก่ (๑) นางสาวพิชญา จรูญพงษ์ศักดิ์ มูลนิธิอาเซียน และ (๒) นายชิตะ จิรานันตรัตน์ องค์กร Global Youth Biodiversity Network Thailand 
 
รนรม./รมว.กต.  สนับสนุนให้เยาวชนมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาอาเซียน โดยอาเซียนสามารถช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะยุคใหม่ นวัตกรรม ตลอดจนเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างเยาวชนอาเซียนผ่านโครงการแลกเปลี่ยนต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ