ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมอาเซียน
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 พลเอก ศุภธัช นรินทรภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน ณ กระทรวงการต่างประเทศ
ดูทั้งหมด
ข่าวเเละบทความที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด
รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ (ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566) ใน 2 หลักสูตร
รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ (ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566) ใน 2 หลักสูตร
ดูทั้งหมด
กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด
ไทยร่วมแบ่งปันประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือด้าน BCG ในอาเซียน Thailand promotes cooperation on Bio-Circular-Green Economy within ASEAN
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ASEAN BCG Network และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ ASEAN Bio-Circular-Green Economy Knowledge Sharing Series: Accelerating Clean Energy Transition for a Greener ASEAN เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งจากประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมกว่า 150 คน The Department of ASEAN Affairs, in collaboration with the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, the ASEAN BCG Network and the ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue, organised the webinar entitled ASEAN Bio-Circular-Green (BCG) Economy Knowledge Sharing Series: Accelerating Clean Energy Transition for a Greener ASEAN on 16 September 2022. Over 150 participants from public sector, private companies, university network and civil societies across ASEAN attended the webinar.
ดูทั้งหมด
ผลการประชุมดูทั้งหมด

30 เม.ย. 2564

Co-Chairs’ Summary of the 5th High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development

26 เม.ย. 2564

Chairman’s Statement on the ASEAN Leaders’ Meeting, 24 April 2021

23 มิ.ย. 2563

Co-Chairs' Summary of the 4th High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development

22 เม.ย. 2563

Chairman’s Press Release on the Special Lunch on Sustainable Development, 4 November 2019, Bangkok/Nonthaburi, Thailand

22 เม.ย. 2563

Co-Chairs’ Press Statement of the Second ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development: Towards Achieving the Sustainable Development Goals, 10 February 2020, Brussels

22 เม.ย. 2563

Co-Chairs’ Press Statement of the Inaugural High-Level ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development: Towards Achieving the Sustainable Development Goals, 17 November 2017, Bangkok
ดูทั้งหมด
ประกาศกรมอาเซียน ดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน

18 ม.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน

9 ม.ค. 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน

20 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน

9 พ.ย. 2565

ดูทั้งหมด
50 ปีของไทยในอาเซียน
Cybersecurity: Implications on Peace and Security in the ASEAN Region
ASEAN and Sustainable Development 2019
The Asean Charter
ดูทั้งหมด
วิดีโอที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด
Spot ประธานอาเซียน
สารคดีสั้นประชาคมอาเซียน ตอน ความเชื่อมโยง
ASEAN MUSIC
ห้องสมุดอาเซียนปี 2018
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “รวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน” 2562
ASEAN CHAIRMANSHIP HANDOVER 2019
50 Years ASEAN at Fifty
When ASEAN becomes one Duration
ดูทั้งหมด