ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
ไทยแสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ในที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องที่เวียงจันทน์
เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials’ Meeting: ASEAN SOM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำหรับเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Meeting of the Executive Committee of the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Commission: SEANWFZ ExCom) การประชุมคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนว่าด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต (ASEAN Coordinating Council Working Group (ACCWG) on Timor-Leste’s Application for ASEAN Membership) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Senior Officials’ Meeting: APT SOM) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit Senior Officials’ Meeting: EAS SOM) ที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว
ดูทั้งหมด
ข่าวเเละบทความที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด
ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ดูทั้งหมด
กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด
สำนักเลขาธิการอาเซียนเปิดรับสมัครผู้เข้ารับรางวัลอาเซียน ประจำปี 2567
สำนักเลขาธิการอาเซียนจะมอบรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี 2567 สำหรับบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการส่งเสริมความร่วมมือภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับประชาคมโลก การเสริมสร้างความร่วมมือระดับประชาชน การส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และการสร้างประชาคมอาเซียน
ดูทั้งหมด
ผลการประชุมดูทั้งหมด

24 พ.ย. 2566

แถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เรื่องความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงทางตอนเหนือของรัฐฉาน เมียนมา

1 พ.ย. 2566

Ha Long Ministerial Statement on The Strengthening of ASEAN Anticipatory Actions in Disaster Management

1 พ.ย. 2566

Joint Media Statement of The ASEAN-Japan Tourism Ministers’ Special Dialogue

1 พ.ย. 2566

Joint Statement of the Summit of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Gulf Cooperation Council (GCC)

1 พ.ย. 2566

ASEAN-GCC Statement on Developments in Gaza

1 พ.ย. 2566

ASEAN-Gulf Cooperation Council Framework of Cooperation 2024-2028
ดูทั้งหมด
ประกาศกรมอาเซียน ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR)

4 มิ.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน

29 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่สาธารณชน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน

24 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน

21 พ.ค. 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน

2 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน

26 เม.ย. 2567

ดูทั้งหมด
วิดีโอที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด
Spot ประธานอาเซียน
สารคดีสั้นประชาคมอาเซียน ตอน ความเชื่อมโยง
ASEAN MUSIC
ห้องสมุดอาเซียนปี 2018
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “รวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน” 2562
ASEAN CHAIRMANSHIP HANDOVER 2019
50 Years ASEAN at Fifty
When ASEAN becomes one Duration
ดูทั้งหมด