รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ค. 2566

| 180 view
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕ โดยในส่วนของไทย ผช.รมต.กต. วิชาวัฒน์ อิศรภักดี และนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เป็นผู้แทน
 
รนรม./รมว.กต. ผลักดันให้วาระความยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของอาเซียนในอนาคตและให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านความร่วมมือโดยการส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาให้กลไกอาเซียนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่ในอนาคต โดยยึดมั่นใน "วิถีอาเซียน"

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ