รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ค. 2566

| 294 view
มื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
 
รนรม./รมว.กต. สนับสนุนให้อาเซียนร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลของภาคเอกชน
และส่งเสริม MSMEs และ Startups ให้เข้าถึงทรัพยากรมากขึ้น รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมให้ภาคเอกชนทำธุรกิจได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล มุ่งต่อยอดการค้าการลงทุนภายในภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่ทันโลกดิจิทัล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และยั่งยืน 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ