นายกรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ครั้งที่ ๓

นายกรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ครั้งที่ ๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ต.ค. 2566

| 1,148 view
       เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ครั้งที่ ๓ โดยนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมด้วย
       ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย - จีนเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมความเชื่อมโยงไทย - ลาว - จีน การค้าขายสินค้าเกษตร การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมมุ่งเป้า (อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า) และ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือ mega project และการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยฝ่ายไทยได้เสนอให้รื้อฟื้นการเจรจาความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และความร่วมมือในกรอบพหุภาคี โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง อาเซียน-จีน และสหประชาชาติ ทั้งนี้ ประธานาธิบดีจีนได้ตอบรับคำเชิญของนายกรัฐมนตรีให้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วย
       ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน ได้มีการออกแถลงการณ์ข่าวร่วม (Joint Press Communique) ระหว่างไทยกับจีน เกี่ยวกับผลลัพธ์การเยือนจีนอย่างเป็นทางการในภาพรวมของนายกรัฐมนตรี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ