รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมยอดฮ่องกง - อาเซียน ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๓

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมยอดฮ่องกง - อาเซียน ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2566

| 1,060 view
      เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมยอดฮ่องกง - อาเซียน ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๓ (Hong Kong - ASEAN Summit 2023) ซึ่งจัดขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อหลัก “Driving Strategic Connectivity for Regional Growth” หรือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงเพื่อการเติบโตของภูมิภาค
 
      ในคำกล่าวปาฐกถา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮ่องกง รวมถึงได้แสดงวิสัยทัศน์เรื่องโอกาสความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับฮ่องกง ในบริบทภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ นอกจากนี้ ได้นำเสนอบทบาทนำของไทยในการเป็นประธานการเจรจา Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ของอาเซียนด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ