การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงจาการ์ตา (๗ กันยายน ๒๕๖๖)

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงจาการ์ตา (๗ กันยายน ๒๕๖๖)

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ก.ย. 2566

| 1,015 view
      เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วม ๔ การประชุมในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ ๔๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๒๐ (๒) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๑๘ (๓) การประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๓ และ (๔) การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ณ Jakarta Convention Center กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย
 
      หลังจากการประชุมข้างต้น ปลัดศรัณย์ฯ ได้เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายในงาน นายโจโก วีโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ได้ส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนให้แก่นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว โดย theme หลักของการเป็นประธานอาเซียนของ สปป. ลาวในปี ๒๕๖๗ คือ ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ