ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๓ (แบบเต็มคณะ)

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๓ (แบบเต็มคณะ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ย. 2566

| 133 view
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๓ (แบบเต็มคณะ) ณ Jakarta Convention Center กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย
 
ปลัดศรัณย์ฯ เน้นย้ำท่าทีไทยในการส่งเสริมให้อาเซียนเป็นประชาคมที่พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตและมองไปข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นหลักของการเป็นประธานอาเซียนปี ๒๕๖๖ ของอินโดนีเซีย ได้แก่ “อาเซียนสรรค์สร้าง: ศูนย์กลางความเจริญ” (ASEAN Matters: Epicentrum of Growth) รวมทั้งสนับสนุนการส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้น ทันสมัย และยั่งยืน ผ่านแนวคิด ASEAN green agenda ตลอดจนการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ