อธิบดีกรมอาเซียนเข้าฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตร Day Trip C

อธิบดีกรมอาเซียนเข้าฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตร Day Trip C

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 มี.ค. 2566

| 205 view

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ รวม ๓๔ คน เข้าฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตร Day Trip C ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ (บางเขน) เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงและยั่งยืน รวมทั้งช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ