ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2565

| 1,116 view

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมความรู้สู่สาธารณชน สังกัด กองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_กองสังคมฯ_1.pdf
ใบรับสมัครจ้างเหมาฯ_กองสังคมและวัฒนธรรม_ก.pdf