โครงการห้องสมุดอาเซียน (สถานะ มีนาคม 66)

โครงการห้องสมุดอาเซียน (สถานะ มีนาคม 66)

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 มี.ค. 2566

| 1,901 view

ปัจจุบัน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว จำนวน 69 แห่ง ใน 69 จังหวัด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ