แถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เรื่องความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงทางตอนเหนือของรัฐฉาน เมียนมา

แถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เรื่องความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงทางตอนเหนือของรัฐฉาน เมียนมา

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2566

| 3,234 view

แถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
เรื่องความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงทางตอนเหนือของรัฐฉาน เมียนมา

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

 

เรา ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) มีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในทางตอนเหนือของรัฐฉานของเมียนมา ซึ่งส่งผลให้พลเรือนต้องพลัดถิ่น รวมถึงชาวต่างชาติ และคนชาติประเทศสมาชิกอาเซียน เราเรียกร้องให้คนชาติประเทศสมาชิกอาเซียนที่ติดอยู่ในพื้นที่ขัดแย้งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย

เราเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุด และยุติความรุนแรงทุกรูปแบบโดยทันที ยึดมั่นในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่พลเรือนทุกคน

เราเรียกร้องให้ทางการเมียนมาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน และให้เปิดช่องทางที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วเพื่อสามารถอพยพชาวต่างชาติที่ตกค้าง เรายังรับทราบความพยายามของทางการเมียนมาจนถึงปัจจุบันในการอพยพคนชาติเหล่านี้และพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนออกจากพื้นที่ความขัดแย้ง และให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยโดยการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องในเมียนมา

เราเน้นย้ำพันธกรณีของเราที่จะช่วยเหลือเมียนมาในการแสวงหาแนวทางแก้ไขวิกฤติปัจจุบันอย่างสันติและยั่งยืน ผ่านการดำเนินการตามฉันทามติ ๕ ข้ออย่างเต็มที่และรวดเร็ว เพื่อสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาค เรายังเน้นย้ำว่า เมียนมาที่มีสันติภาพและเป็นปึกแผ่นเป็นผลประโยชน์ของอาเซียน

เอกสารประกอบ

ASEAN_Statement_on_the_Escalation_of_the_Conflict_in_the_Northern_Shan_State.pdf