เอกอัครราชทูตเยอรมนีและฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับอธิบดีกรมอาเซียน

เอกอัครราชทูตเยอรมนีและฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับอธิบดีกรมอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ก.พ. 2566

| 155 view

                           เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกออร์ก ชมิดท์ (H.E. Mr. Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย และนายตีแยรี มาตู (H.E. Mr. Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้เข้าพบหารือกับนางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์ในภูมิภาค โดยเอกอัครราชทูตฯ และคณะผู้แทนฯ ได้ยืนยันที่จะสนับสนุนความเป็นแกนกลางและความพยายามของอาเซียนในการรับมือกับปัญหาท้าทายต่าง ๆ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ