ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2565

| 2,261 view

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

เอกสารประกอบ

ใบสมัครจ้างเหมาฯ_กองเศรษฐกิจ.pdf
ประกาศกรมอาเซียน_กองเศรษฐกิจ.pdf