ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
นายกรัฐมนตรีย้ำความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา การสนับสนุนงานอาสาสมัคร และการเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งและรับผิดชอบร่วมกัน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ ๑๑
นายกรัฐมนตรีย้ำความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา การสนับสนุนงานอาสาสมัคร และการเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งและรับผิดชอบร่วมกัน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ ๑๑
ดูทั้งหมด
ข่าวเเละบทความที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด
ความร่วมมืออาเซียนด้านการจัดการ "ขยะทะเล" (Marine Debris) และบทบาทของไทยในการจัดการขยะทะเล
ความร่วมมืออาเซียนด้านการจัดการ "ขยะทะเล" (Marine Debris) และบทบาทของไทยในการจัดการขยะทะเล
ดูทั้งหมด
กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ในฐานะผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (สิ้นสุด 6 ตุลาคม 2566)
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ในฐานะผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (สิ้นสุด 6 ตุลาคม 2566)
ดูทั้งหมด
ผลการประชุมดูทั้งหมด

23 มิ.ย. 2563

Co-Chairs' Summary of the 4th High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development

22 เม.ย. 2563

Chairman’s Press Release on the Special Lunch on Sustainable Development, 4 November 2019, Bangkok/Nonthaburi, Thailand

22 เม.ย. 2563

Co-Chairs’ Press Statement of the Second ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development: Towards Achieving the Sustainable Development Goals, 10 February 2020, Brussels

22 เม.ย. 2563

Co-Chairs’ Press Statement of the Inaugural High-Level ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development: Towards Achieving the Sustainable Development Goals, 17 November 2017, Bangkok

22 เม.ย. 2563

Co-Chairs’ Summary of the 3rd High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, 29 March 2019, Bangkok

22 เม.ย. 2563

Co-Chairs’ Summary of the 2nd High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, 30 March 2018, Bangkok
ดูทั้งหมด
50 ปีของไทยในอาเซียน
Cybersecurity: Implications on Peace and Security in the ASEAN Region
ASEAN and Sustainable Development 2019
The Asean Charter
ดูทั้งหมด
วิดีโอที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด
Spot ประธานอาเซียน
สารคดีสั้นประชาคมอาเซียน ตอน ความเชื่อมโยง
ASEAN MUSIC
ห้องสมุดอาเซียนปี 2018
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “รวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน” 2562
ASEAN CHAIRMANSHIP HANDOVER 2019
50 Years ASEAN at Fifty
When ASEAN becomes one Duration
ดูทั้งหมด