ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
กรมอาเซียนและผู้แทนไทยใน AICHR หารือภาคประชาสังคม เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนในอาเซียน
นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน ร่วมกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ดูทั้งหมด
ข่าวเเละบทความที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังงานเสวนา ASEAN DAY ในหัวข้อ : "เหลียวหลัง แลหน้า 55 ปี อาเซียน" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 5 โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park เวลา 10.00-11.30 น.
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังงานเสวนา ASEAN DAY ในหัวข้อ : "เหลียวหลัง แลหน้า 55 ปี อาเซียน" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 5 โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park เวลา 10.00-11.30 น.
ดูทั้งหมด
กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด
ไทยร่วมแบ่งปันประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือด้าน BCG ในอาเซียน Thailand promotes cooperation on Bio-Circular-Green Economy within ASEAN
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ASEAN BCG Network และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ ASEAN Bio-Circular-Green Economy Knowledge Sharing Series: Accelerating Clean Energy Transition for a Greener ASEAN เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งจากประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมกว่า 150 คน The Department of ASEAN Affairs, in collaboration with the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, the ASEAN BCG Network and the ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue, organised the webinar entitled ASEAN Bio-Circular-Green (BCG) Economy Knowledge Sharing Series: Accelerating Clean Energy Transition for a Greener ASEAN on 16 September 2022. Over 150 participants from public sector, private companies, university network and civil societies across ASEAN attended the webinar.
ดูทั้งหมด
ผลการประชุมดูทั้งหมด

30 เม.ย. 2564

Co-Chairs’ Summary of the 5th High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development

26 เม.ย. 2564

Chairman’s Statement on the ASEAN Leaders’ Meeting, 24 April 2021

23 มิ.ย. 2563

Co-Chairs' Summary of the 4th High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development

22 เม.ย. 2563

Chairman’s Press Release on the Special Lunch on Sustainable Development, 4 November 2019, Bangkok/Nonthaburi, Thailand

22 เม.ย. 2563

Co-Chairs’ Press Statement of the Second ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development: Towards Achieving the Sustainable Development Goals, 10 February 2020, Brussels

22 เม.ย. 2563

Co-Chairs’ Press Statement of the Inaugural High-Level ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development: Towards Achieving the Sustainable Development Goals, 17 November 2017, Bangkok
ดูทั้งหมด
ประกาศกรมอาเซียน ดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน

9 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน

3 พ.ย. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกรมอาเซียน

28 ต.ค. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน

3 ต.ค. 2565

ดูทั้งหมด
50 ปีของไทยในอาเซียน
Cybersecurity: Implications on Peace and Security in the ASEAN Region
ASEAN and Sustainable Development 2019
The Asean Charter
ดูทั้งหมด
วิดีโอที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด
Spot ประธานอาเซียน
สารคดีสั้นประชาคมอาเซียน ตอน ความเชื่อมโยง
ASEAN MUSIC
ห้องสมุดอาเซียนปี 2018
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “รวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน” 2562
ASEAN CHAIRMANSHIP HANDOVER 2019
50 Years ASEAN at Fifty
When ASEAN becomes one Duration
ดูทั้งหมด