ประกาศและอื่น ๆ

ประกาศและอื่น ๆ

ประกาศอื่น ๆ

ประกาศกรมอาเซียน เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566

14 มิ.ย. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นองค์กรคุณธรรมและกำหนดเป้าหมายคุณธรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

27 ก.พ. 2566

ประกาศกรมอาเซียน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

6 ก.พ. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

28 ม.ค. 2565

รับสมัครงานตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและการบริหารของสำนักเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs (DSG CCA))

9 มิ.ย. 2563

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและการบริหารของสำนักเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs (DSG CCA))

9 มิ.ย. 2563

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและการบริหารของสำนักเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs (DSG CCA))

9 มิ.ย. 2563

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและการบริหารของสำนักเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs (DSG CCA))

9 มิ.ย. 2563