ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าเป้หูรูดและปากกาเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ก.พ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ "Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership" ผ่านการประชุมระบบทางไกล ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.พ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเจลแอลกออลล์และสเปรย์แอลกออลล์เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.พ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการจัด การประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ย. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Pocket WIFI สำหรับคณะผู้แทนไทยใช้ใน การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๓ และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พ.ย. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมาธิการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พ.ย. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษและกาวเม็ด สำหรับใช้ในการจัดพิมพ์รายงาน ASEAN Security Outlook (ASO) 2019 เพื่อเผยแพร่ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ต.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับใช้ในการจัดพิมพ์รายงาน ASEAN Security Outlook (ASO) 2019 เพื่อเผยแพร่ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ต.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ THE NEW YORK TIMES สำหรับใช้ ในราชการของกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน สำหรับระยะเวลา ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ต.ค. 2562