ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 10 รายการ เพื่อเตรียมและจัดทำเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ที่กรุงพนมเปญ กัมพูชา ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตลำโพง bluetooth แบบพกพา หูฟัง bluetooth และแฟลชไดรฟ์พร้อมสายคล้องคอ เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธ.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนและบทบาทของไทยในอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธ.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิต Face Shields สเปรย์และเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธ.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับโควิด-19 (COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ต.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตหมวกและป้ายชื่อห้อยกระเป๋า เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ต.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการบูรณะห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ต.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตกระเป๋าเครื่องเขียนและกระเป๋าเป้หูรูด เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ต.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสายคล้องหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ต.ค. 2564