ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตที่วางโทรศัพท์มือถือ/Tablet เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มี.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหน้ากากผ้าและสื่อประชาสัมพันธ์แบบการ์ดรูปภาพเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มี.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าเป้หูรูดและปากกาเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ก.พ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ "Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership" ผ่านการประชุมระบบทางไกล ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.พ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเจลแอลกออลล์และสเปรย์แอลกออลล์เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.พ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการจัด การประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ย. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Pocket WIFI สำหรับคณะผู้แทนไทยใช้ใน การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๓ และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พ.ย. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมาธิการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พ.ย. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษและกาวเม็ด สำหรับใช้ในการจัดพิมพ์รายงาน ASEAN Security Outlook (ASO) 2019 เพื่อเผยแพร่ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ต.ค. 2562