กรอบความร่วมมือ

การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF)

13 พ.ย. 2556

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS)

13 พ.ย. 2556

กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (สถานะ เมษายน 66)

13 พ.ย. 2556