ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา

อาเซียน - รัสเซีย

13 พ.ค. 2562

อาเซียน - นิวซีแลนด์

8 พ.ค. 2562

อาเซียน - เกาหลี

8 พ.ค. 2562

อาเซียน - อินเดีย

14 มี.ค. 2567

อาเซียน - ออสเตรเลีย

8 พ.ค. 2562

อาเซียน - จีน

8 พ.ค. 2562

อาเซียน - ญี่ปุ่น

8 พ.ค. 2562

อาเซียน - สหภาพยุโรป

8 พ.ค. 2562

อาเซียน - แคนาดา

14 มี.ค. 2567