ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยเพิ่มเติม

19 ต.ค. 2563

ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

16 ต.ค. 2563

(ขยายเวลาปิดรับใบสมัคร) ประกาศเรื่อง สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

15 ต.ค. 2563

ประกาศเรื่อง สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

7 ต.ค. 2563

ประกาศกรมอาเซียน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน

25 ก.ย. 2563

ประกาศกรมอาเซียน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน

23 ก.ย. 2563

ประกาศกรมอาเซียน เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ เสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน

21 ก.ย. 2563

ประกาศกรมอาเซียน เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบการขับขี่เป็นพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน

16 ก.ย. 2563

ประกาศกรมอาเซียน เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน

8 ก.ย. 2563