หนังสือเผยแพร่ภาษาไทย

ASEAN and Sustainable Development Progress Report (Complementarities Initiative) 2021

22 ก.ย. 2564

ไทยและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความคืบหน้าและทิศทางอนาคต

18 เม.ย. 2560

อาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน

3 ก.พ. 2559

ASEAN Highlight 2014

8 ม.ค. 2559

ASEAN Highlight 2013

8 ม.ค. 2559

บันทึกการเดินทางอาเซียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556

23 มี.ค. 2558

ASEAN In Brief

30 ต.ค. 2556

ASEAN Infographic (pocket)

4 ก.ย. 2556

ASEAN Minibook

15 ส.ค. 2556