เอกสารเผยแพร่ภาษาไทย

การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

15 ส.ค. 2561

เฉลยคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน 2561 วันที่ 8 ส.ค. 61 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

6 ส.ค. 2561

APSC Blueprint 2025 และการสร้างสังคมอาเซียนปลอดภัย

25 ม.ค. 2561

๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ

18 ก.ย. 2560

สรุปสาระสำคัญ ของแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ ๓ (Initiative for ASEAN Integration Work Plan III)

1 ก.พ. 2560

การเดินทางของอาเซียน

1 เม.ย. 2559

ไทยจะได้อะไรจากประชาคมอาเซียน?

7 ม.ค. 2559

คำแปลแถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration - AHRD)

14 มิ.ย. 2556

รายงานของไทยเกี่ยวกับมุมมองความมั่นคงในภูมิภาคประจำปี 2555 ในกรอบ ASEAN Regional Forum

30 ม.ค. 2556