ประกาศกรมอาเซียน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

ประกาศกรมอาเซียน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2566

| 1,331 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมฯ_นโยบาย_No_gift.pdf