พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 68 แก่โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 68 แก่โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ส.ค. 2565

| 998 view

เมื่ออังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี
ซึ่งเป็นโรงเรียนห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 68
โดยมีนายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ เลขานุการกรมอาเซียน
นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
นางศรีรัตน์ บัวใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีเข้าร่วม
ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับและนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนและมีกิจกรรมของโรงเรียนในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนด้วย
ทั้งนี้ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ