บัวแก้วเปิดบ้านต้อนรับเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ติมอร์-เลสเต และญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ ASEAN SDGs Youth Camp: Empowering Agents of Change for SDGs

บัวแก้วเปิดบ้านต้อนรับเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ติมอร์-เลสเต และญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ ASEAN SDGs Youth Camp: Empowering Agents of Change for SDGs

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 พ.ย. 2566

| 1,530 view

    เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 บัวแก้วเปิดบ้านต้อนรับเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ติมอร์-เลสเต และญี่ปุ่นจำนวน 32 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ ASEAN SDGs Youth Camp: Empowering Agents of Change for SDGs ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 ที่กรุงเทพฯ ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนางอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน ร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่เยาวชนในระหว่างพิธีปิดโครงการฯ โดยย้ำบทบาทของเยาวชน ในฐานะ Agents of Change ที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่เท่าเทียมและยั่งยืนต่อไป

 

    โครงการ ASEAN SDGs Youth Camp จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ACSDSD) และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในฐานะ Agents of Change โดยเยาวชนทั้ง 32 คน ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมตลอด 1 สัปดาห์ เกี่ยวกับแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศในการส่งเสริมการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้นำชุมชนที่มาให้ความรู้ผ่านการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน อาทิ TerraCycle ชุมชนบางกระเจ้า และโครงการ The Forestias

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ