กรมอาเซียนร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและ C asean จัดการแสดงวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น

กรมอาเซียนร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและ C asean จัดการแสดงวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ย. 2566

| 1,749 view

      กรมอาเซียนร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและ C asean จัดการแสดงวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของอาเซียนกับญี่ปุ่น และเป็นการชูบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น วาระปี ๒๕๖๔- ๒๕๖๗ โดยมีนายรัศม์ ชาลีจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ การแสดงวัฒนธรรมประกอบด้วยการเล่น Tsugaru Shamisen เครื่องดนตรีโบราณประเภทเครื่องดีด ๓ สายของญี่ปุ่น โดยศิลปินเดี่ยว NIYA ซึ่งบรรเลงเพลงญี่ปุ่นและเพลงประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสะท้อนถึงความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น

      NIYA เป็นศิลปินดาวรุ่งรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในการเล่น Tsugaru Shamisen ในแนวดนตรีที่หลากหลาย โดยการผสมผสานและประยุกต์การเล่นดนตรีโบราณของญี่ปุ่นในแนวร่วมสมัย โดย NIYA ได้เดินทางไปแสดงในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา (Carnegie Hall ในนครนิวยอร์ก) ตุรกี จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ