สรุปสาระสำคัญ ของแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ ๓ (Initiative for ASEAN Integration Work Plan III)

สรุปสาระสำคัญ ของแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ ๓ (Initiative for ASEAN Integration Work Plan III)

1 ก.พ. 2560

1,308 view

เอกสารประกอบ

asean-media-center-20181024-173719-309515.pdf