การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS)

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS)

13 พ.ย. 2556

1,093 view

เอกสารประกอบ

partnership-20131113-121006-365350.pdf