ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Pocket WIFI สำหรับคณะผู้แทนไทยใช้ใน การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๓ และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Pocket WIFI สำหรับคณะผู้แทนไทยใช้ใน การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๓ และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พ.ย. 2562

1,225 view

เอกสารประกอบ

bulletin-20191121-095825-610064.pdf