ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ การเปิดศูนย์อาซียน ๓ ศูนย์ ในช่วงการเป็นประธานอาเซียนของไทย สำหรับฉายในพิธีเปิดการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ การเปิดศูนย์อาซียน ๓ ศูนย์ ในช่วงการเป็นประธานอาเซียนของไทย สำหรับฉายในพิธีเปิดการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 2562

1,227 view

เอกสารประกอบ

bulletin-20191011-224219-096307.pdf