ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์การบรรยาย เพื่อใช้ในการจัดการบรรยายสรุป แก่ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และประเทศสมาชิกสุดยอดเอเชียตะวันออก ในการเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์การบรรยาย เพื่อใช้ในการจัดการบรรยายสรุป แก่ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และประเทศสมาชิกสุดยอดเอเชียตะวันออก ในการเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ต.ค. 2562

278 view

เอกสารประกอบ

bulletin-20191007-172603-879899.pdf