ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ายานพาหนะพร้อมคนขับ น้ำมันเชื้อเพลิง และค่าล่วงเวลา เพื่อใช้ในการจัดการบรรยายสรุปแก่ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และประเทศสมาชิกสุดยอดเอเชียตะวันออก ในการเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ายานพาหนะพร้อมคนขับ น้ำมันเชื้อเพลิง และค่าล่วงเวลา เพื่อใช้ในการจัดการบรรยายสรุปแก่ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และประเทศสมาชิกสุดยอดเอเชียตะวันออก ในการเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ต.ค. 2562

286 view

เอกสารประกอบ

bulletin-20191007-172520-385838.pdf