เหลือเวลาอีกสองสัปดาห์เท่านั้น! “ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมประกวดออกแบบโลโกและคำขวัญฉลอง 50 ปี อาเซียน-ญี่ปุ่น”

เหลือเวลาอีกสองสัปดาห์เท่านั้น! “ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมประกวดออกแบบโลโกและคำขวัญฉลอง 50 ปี อาเซียน-ญี่ปุ่น”

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มิ.ย. 2565

| 66 view

เหลือเวลาอีกสองสัปดาห์เท่านั้น!

ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมประกวดออกแบบโลโกและคำขวัญฉลอง50 ปี อาเซียน-ญี่ปุ่น

ในปีหน้า (2566) อาเซียนและญี่ปุ่นจะฉลองความสัมพันธ์ครบ 50 ปี อันเป็นความสัมพันธ์พิเศษที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของมิตรภาพระดับประชาชนแบบ “ใจถึงใจ” และปัจจุบันไทยรับหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวไทยที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบโลโกและคำขวัญภายใต้แนวคิดหลัก “50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation” ตั้งแต่วันนี้ และจะหมดเขตส่งผลงานในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปผ้'สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ https://www.asean.or.jp/en/ajc/50th-logo-catchphrase/

00