เว็บไซต์ ASEAN Access … เปิดประตูสู่อาเซียน

เว็บไซต์ ASEAN Access … เปิดประตูสู่อาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ค. 2565

| 1,290 view

เว็บไซต์ ASEAN Access … เปิดประตูสู่อาเซียน

 

กรมอาเซียนขอแนะนำเว็บไซต์ ASEAN Access (https://www.aseanaccess.com/) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับการค้าสินค้าและบริการในอาเซียน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้มากขึ้น อาทิ ข้อมูลตลาด/กฎระเบียบรายประเทศและสาขาหลักที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ และเปิดให้สมาชิกที่ลงทะเบียนฟรีสามารถจัดแสดงสินค้า/บริการบนเว็บไซต์ รวมทั้งเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดขึ้นได้ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี ๒๕๖๔

 

ทั้งนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวอยู่ในการดูแลของ ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises บริหารจัดการโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ได้รับการสนับสนนุนจากรัฐบาลเยอรมนี (GIZ) และมีหน่วยงานในอาเซียนทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศร่วมเป็นพันธมิตร 

 

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา)

 

ASEAN_Access_Infographic-rev

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ASEAN_Access_Infographic-rev.pdf