เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “ASEAN BCG Knowledge Sharing Series: Accelerating Clean Energy Transition for a Greener ASEAN”

เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “ASEAN BCG Knowledge Sharing Series: Accelerating Clean Energy Transition for a Greener ASEAN”

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2565

| 2,015 view

[English below]

เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “ASEAN BCG Knowledge Sharing Series: Accelerating Clean Energy Transition for a Greener ASEAN”

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และศูนย์ ASEAN Center for Sustainable Development Studies and Dialogue ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดนโยบาย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทน ผ่านแนวคิด Bio-Circular-Green Economy กับผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรปและนอร์เวย์ ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การทำงานในการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ จากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อร่วมขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน

⏰ WHEN: วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.

📍HOW: ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ https://bit.ly/3c3n8N3

💌 CONTACT: รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

[email protected] หรือ 02-203-5000 ต่อ 14384

 

Join us in the WEBINAR: “ASEAN BCG Knowledge Sharing Series Session 3: Accelerating Clean Energy Transition for a Greener ASEAN”

  • GAIN INSIGHTS into the BCG : Bio-Circular-Green Economy Model as an alternative post COVID-19 recovery strategy for ASEAN
  • UNDERSTAND the challenges and opportunities of renewable energy transition, in support of the mov towards a greener ASEAN
  • LEARN experiences and best practices from the EU and Norway in developing and implementing renewable energy strategies and pave the way towards energy cooperation between ASEAN and our Partners.
  • CONNECT with energy experts and development practitioners across ASEAN

 

⏰ WHEN: Friday 16 September 2022 @ 14.00 – 16.00 hrs (Bangkok time)  

📍HOW: registration via https://bit.ly/3c3n8N3

💌 CONTACT: For more information, please contact  

[email protected] or (+66) 2-203-5000 ext. 14384

         

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ