เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network: ASCN)

เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network: ASCN)

17 ก.ย. 2563

805 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

บทความเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ.pdf
smart_city_infograffic.pdf