เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network: ASCN)

เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network: ASCN)

17 ก.ย. 2563

1,896 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

smart_city_infograffic.pdf
บทความเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ.pdf