อาเซียนเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่สนใจเข้ารับรางวัลอาเซียน ประจำปี 2565

อาเซียนเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่สนใจเข้ารับรางวัลอาเซียน ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,053 view

อาเซียนเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่สนใจเข้ารับรางวัลอาเซียน ประจำปี 2565

สำนักเลขาธิการอาเซียนจะมอบรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี 2565 ให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการส่งเสริมความเข้มแข็งภายในอาเซียน การส่งเสริมการรวมตัวภายในภูมิภาคและการเสริมสร้างความตระหนักรู้ของอาเซียน

บุคคลหรือองค์กรในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีคุณสมบัติและสนใจสามารถเสนอชื่อและผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2565

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ https://asean.org/asean-prize และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ [email protected]

 

1  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Press_Release_-_ASEAN_Prize_2022_Calls_for_Nominations.pdf