อธิบดีกรมอาเซียนเข้าร่วมหารือกับผู้แทนไทยใน ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights เรื่องการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลัง 2025 และกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมจากโควิด-19

อธิบดีกรมอาเซียนเข้าร่วมหารือกับผู้แทนไทยใน ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights เรื่องการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลัง 2025 และกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมจากโควิด-19

22 ก.ย. 2563

100 view
        อธิบดีกรมอาเซียน และผู้แทนไทยใน ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights เป็นประธานร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกับภาคประชาสังคมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของผู้แทนไทยใน AICHR ทบทวน ToR AICHR การจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลัง 2025 และกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมจากโควิด-19
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ