สำนักเลขาธิการอาเซียนเปิดรับสมัครผู้เข้ารับรางวัลอาเซียน ประจำปี 2566

สำนักเลขาธิการอาเซียนเปิดรับสมัครผู้เข้ารับรางวัลอาเซียน ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มี.ค. 2566

| 1,713 view

สำนักเลขาธิการอาเซียนจะมอบรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี 2566 สำหรับบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการส่งเสริมความร่วมมือภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับประชาคมโลก การเสริมสร้างความร่วมมือระดับประชาชน การส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียน และการสร้างประชาคมอาเซียน

 

บุคคลหรือองค์กรในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีคุณสมบัติและสนใจสามารถเสนอชื่อและผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 28 เมษายน 2566

โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ https://asean.org/asean-prize และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ [email protected]

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Press_Release_-_ASEAN_Prize_2023_Call_for_Nominations.pdf