ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทย ในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทย ในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

5 ม.ค. 2565

179 view

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารประกอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทย.pdf