รัฐบาลไทยมอบชุดตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR 10,000 ชุด ให้แก่ สปป.ลาว

รัฐบาลไทยมอบชุดตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR 10,000 ชุด ให้แก่ สปป.ลาว

4 มี.ค. 2564

476 view
รัฐบาลไทยมอบชุดตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR 10,000 ชุด ให้แก่ สปป.ลาว
 
มื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในพิธีส่งมอบชุดตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ผลิตในไทยจำนวน 10,000 ชุด ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ ที่ศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยา นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายสมจิด ผาวิไล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว เป็นผู้รับมอบ และมีนายลัดสะหมี แก้วมะนี อธิบดี กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ ดร. พอนปะดิด สังไซยะลาด (PhD.) หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เข้าร่วม
 
รัฐบาลไทยส่งมอบชุดตรวจโควิดดังกล่าว ตามคำมั่นของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ว่า ไทยจะส่งมอบชุดตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ผลิตขึ้นในไทย และ ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเริ่มต้นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนด้านสาธารณสุขและเป็นการตอบโต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ ได้ส่งชุดตรวจฯ มายังนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ฝ่ายลาวใช้ประโยชน์ได้ทันที
 
นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งสองประเทศได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ภาครัฐและภาคเอกชนไทยได้ร่วมกันสนับสนุนเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ารวมกว่า 8 ล้านบาทให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว ตลอดช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ฝ่ายไทยแสดงความชื่นชมกับการดำเนินงานป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของรัฐบาล สปป.ลาว ที่ประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม โดยความทุ่มเทและเสียสละของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของ สปป.ลาว นอกจากนี้ ตามแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – สปป.ลาว ระยะปี 2563 – 2565 ประเทศไทยได้มุ่งเน้นความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับ สปป.ลาว โดยมี 11 โครงการในหัวข้อที่หลากหลาย ตั้งแต่การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากร การเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการใหม่สำหรับการตรวจเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR 2 แห่ง ให้แก่โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วและโรงพยาบาลแขวงไซยะบูลี การรับมือกับโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อ การอบรมด้านโภชนาการ ความปลอดภัย ด้านอาหารและยา และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น
 
ประเทศไทยกับ สปป.ลาวมีความร่วมมือด้านสาธารณสุขที่ใกล้ชิดมายาวนาน อาทิ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี (ปีนี้เป็นรุ่นที่ 23) โครงการความร่วมมือพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว และโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก และโรงพยาบาลโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สปป.ลาว ครบ 70 ปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ