รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ (ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566) ใน 2 หลักสูตร

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ (ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566) ใน 2 หลักสูตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ม.ค. 2566

| 1,226 view
รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ (ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566) ใน 2 หลักสูตร
 
1. การพัฒนาความพร้อมและความยืดหยุ่นของระบบอาชีวศึกษาและฝึกอบรมของอาเซียน
2. ทักษะในการคาดการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
 
กำหนดการรับสมัคร: จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร: เป็นบุคคลสัญชาติอาเซียน จบปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานในภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษาที่ฝึกอบรมวิชาชีพอย่างน้อย 4 ปี และได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุในประกาศแจ้งเวียนนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ASEAN_Short_Courses_Flyers_Improving_the_Digital_Readiness_and_Resilience_of_TVET_Systems_(extended).pdf
ASEAN_Short_Courses_Flyers_Forecasting_for_the_Fourth_Industrial_Revolution_(extended).pdf