รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับการร่วมกันรับมือโควิด-19

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับการร่วมกันรับมือโควิด-19

9 ต.ค. 2563

97 view
     รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับการร่วมกันรับมือโควิด-19
 
     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนซึ่งจัดโดยเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการประชุมสุดยอด ครั้งที่ 37 ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือเรื่องการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือโควิด-19 ด้วย
 
     To kickstart the preparation for 37th ASEAN Summit in November, On 7 October 2020, Viet Nam hosted the ASEAN Senior Officials' Meeting (SOM). Mr. Cherdkiat Atthakor, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand, attended to discuss the preparation and continued cooperation on Covid-19 response

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ