รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป

14 ก.ย. 2563

65 view

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายวิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ (ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป) และนายโฆเซป บอร์เรลล์ ฟอนเตเยส ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรป ด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เป็นประธานร่วม

ที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับการยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปไปสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และย้ำความสำคัญของการยึดมั่นต่อภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยม และระเบียบสากลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบ รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการรับมือกับโควิด-๑๙ โดยเฉพาะในการวิจัยและพัฒนายาและวัคซีน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ และคาบสมุทรเกาหลี

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือในการพัฒนาวัคซีนโควิด-๑๙ เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม รวมทั้งการส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-๑๙ โดยเฉพาะการรักษาความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน การเปิดกว้างทางการค้าและการลงทุน การจัดทำกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป และการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัล นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเติบโตสีเขียว ซึ่งสามารถเป็นแนวทางสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากโควิด-๑๙ โดยประสงค์ให้สหภาพยุโรปส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับอาเซียนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะผ่านศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ