รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๐

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๐

5 ต.ค. 2564

101 view

ในการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญและผลลัพธ์ของอาเซียนของบรูไนฯ รวมทั้งผลักดันความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับโควิด-๑๙

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของบรูไนฯ เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งผลักดันความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับโควิด-๑๙ ทั้งในเรื่องการจัดหาวัคซีน การดำเนินการของระเบียงการเดินทางของอาเซียน และการจัดทำแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับการรับรองการฉีดวัคซีนและผลตรวจโควิด-๑๙ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ในการฟื้นฟูภูมิภาคและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ