รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป ผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรปและความร่วมมือในทุกมิติ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป ผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรปและความร่วมมือในทุกมิติ

8 ส.ค. 2564

798 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรป และความร่วมมือในทุกมิติ โดยเฉพาะเพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ ตลอดจนการฟื้นฟูที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยใช้โมเดล BCG

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรปให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการต่อสู้กับโควิด-๑๙ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหลังโควิด-๑๙
ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อข้อเสนอการจัดประชุมสุดยอดสมัยพิเศษ (Commemorative Summit) ในวาระครบรอบ ๔๕ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป
ในปี ๒๕๖๕ ที่กรุงบรัสเซลส์ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ อาทิ พัฒนาการในเมียนมา และทะเลจีนใต้ 

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือกับสหภาพยุโรปด้านสาธารณสุขและ
โควิด-๑๙ โดยเฉพาะการกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียม การสนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยด้านวัคซีน และการยอมรับวัคซีนระหว่างกันในภูมิภาค รวมทั้งความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างอนาคตที่เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งจะมีการหารือเพิ่มเติมในการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ ๓ ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ