รนรม./รมว.กต. ร่วม กปช. AMM Retreat 2023

รนรม./รมว.กต. ร่วม กปช. AMM Retreat 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.พ. 2566

| 530 view
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำความสำคัญของวิถีอาเซียนในการรับมือประเด็นต่าง ๆ ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันและมีเอกภาพ ส่งเสริมความร่วมมือกับคู่เจรจาภายนอกเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AMM Retreat)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ