พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 69 แก่โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท

พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 69 แก่โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ส.ค. 2565

| 971 view

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ เลขานุการกรมอาเซียน ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท นายปรีชา พวงน้อยประภา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายประยูร เขียวอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท เข้าร่วมงาน

ภายในงานนอกจากการจัดการส่งมอบห้องสมุดแล้ว คณาจารย์และนักเรียนได้จัดเตรียมนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนการแสดงบนเวทีของนักเรียน
พร้อมกันนี้ กรมอาเซียนยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยเจ้าหน้าที่กรมอาเซียน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ การจัดงานและกิจกรรมได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 2,287 คน เป็นโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี และเป็นโรงเรียนแห่งที่ 69 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ